DLrigPEA.jpg
  • Riggmaster AS er eneste aktør i Midt-Norge med betydelig erfaring på seilbåtrigg.

  • Selskapet disponerer lang erfaring i faget.

  • Selskapet forvalter et stort markedsrelevant nettverk.

  • Aktørene bak selskapet nyter godt renommé blant kunder og leverandører.

  • Selskapet har alltid tilgjengelig seilmaker med fagbrev.

  • Riggmaster AS besitter kompetanse på aktiv regattaseiling.

  • Riggmaster har egen mobil terminalpresse for wire

Riggmaster AS driver en forretningsmodell hvor kompetent personell/tjenesteyter leies inn for hver enkelt jobb. Slik har vi kontroll på kostnadsnivået også når det er lavsesong, noe som i sin tur kommer kunden til gode på kostnadssiden.