top of page

TJENESTER

  • Riggmaster AS er eneste aktør i Midt-Norge med betydelig erfaring på seilbåtrigg.

  • Selskapet disponerer lang erfaring i faget.

  • Selskapet har et solid nettverk av leverandører.

  • Selskapet har alltid tilgjengelig seilmaker med fagbrev.

  • Riggmaster AS besitter kompetanse på aktiv regattaseiling.

  • Riggmaster har egen mobil terminalpresse for wire

bottom of page